segunda-feira, 18 de maio de 2009

बरैक ओबामा अत नोट्रे Dame

थे मन स्पोके अबाउट थौघ्ट्स, कल्तुरेस, एंड बेलिएवेस, विच मैं फैठेस, एंड इन्तेंड्स, अस हे तौघ्त, अच्चिएवे फॉर थे नेवेर जेनरेशन ओने ह्यूमन फॅमिली।
इ बेलिएवे थिस विडियो टेप शौल्ड बे स्प्रेअद अल ओवर, नोट ओनली अत नोट्रे डेम।
थैंक्स, न्यू यार्क टाईम्स।
यू स्टील देसेर्वेस, आफ्टर सो मानी येअर्स एंड वरोंग एक्ट्स ओं ओउर वर्ल्ड, यू स्टील अरे थे फर्स्ट तो कामे विथ थे एक्स्सलेंत न्यूज़।
अ ग्रेटर कोऑपरेशन एंड ग्रेट उन्देर्स्तान्डिंग... ओबामा'स वोर्ड्स, इ'म जुस्त रेपेअतिंग।
प्लेअसे, फोल्लो थे लिंक एंड वॉच थे विडियो।
कांग्रतुलाशन्स, मर। प्रेसिदेंते। यौर देसेर्वे मोरे थान ओने आउट ऑफ़ तवो होमेनागेस फ्रॉम ह्यूमन बीन्स।
कांग्रतुलाशन्स.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Sem moderação torno-me responsável pelo que você diz, por isso, caso comente, publicarei depois de lido. Obrigado por compreender.